ठुलिभेरी नगरपालीकाका वडा अध्यक्षहरुको दशैं तिहार शुभकामना सन्देश